چارت تشکیلاتی


مجید عسگری
فرماندار

 


مهرداد کریمی
بخشدار هندمینی

 

سرپرست حراست

 


زکریا صفری
بخشدار مرکزی

 


عبدالرضا یاری
معاون فرماندار

صفیه علی اولاد
کارشناس سیاسی و انتظامی


علی شکری
کارشناس امور اجتماعی و انتخابات


علی پیرزادیان
کارشناس روابط عمومی
کارشناس دبیرخانه

فتح اله حسینی
کاردان عمران

اوقات شرعی